Niet koken op LPG!

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt kampeerders voor deze ‘truc’ die op internet wordt gepropageerd. Er kan schadelijk gas vrijkomen en gasflessen kunnen ontploffen met grote schade en kans op brand tot ver in de omtrek.

 

LPG is goedkoper dan propaan en via internet worden speciale vulnippels verkocht waarmee de gebruikte gasflessen opnieuw gevuld kunnen worden in plaats van ze om te ruilen bij een vulstation voor een nieuwe. Claim is dat binnen enkele tankbeurten de aanschaf is terugverdiend. Het vullen van propaanflessen met LPG leidt tot gevaarlijke situaties en is daarom verboden in de Activiteitenregeling Milieubeheer. Bovendien is het gebruik van LPG voor andere doeleinden dan vervoer een vorm van belastingontduiking. 

In de verkeerd gebruikte gasflessen zit geen overdrukventiel en aan de buitenkant kan men niet zien tot hoever de fles is gevuld. Bij een volledig gevulde fles ontstaat explosiegevaar doordat gas uitzet bij warmte, zoals bijvoorbeeld in een tent of (sta-)caravan die in de volle zon staat. Officiële vulstations vullen daarom tot een maximum van 80%. Om LPG veilig op te slaan bestaan speciale LPG-tanks maar die zijn zo kostbaar dat het voordeel van LPG ten opzichte van propaan bij gebruik van kleine hoeveelheden meteen weer verdwenen is. 


De ILT is de afgelopen tijd door campinghouders die zich zorgen maken om de veiligheid gevraagd wat ze tegen deze nieuwe praktijk kunnen doen. Naast lokaal, regionaal en nationaal toezicht en handhaving waar de ILT zijn aandeel in heeft is er een grote behoefte aan informatie zodat men zich bewust is van de gevaren. 


De ILT is de aangewezen markttoezichthouder van de Regeling vervoerbare drukapparatuur.