Nieuwe brandstof labels zijn geen vervanging voor oude benamingen!

 

 

 

Per 12 oktober 2018 zijn er door het EU nieuwe richtlijnen opgesteld inzake hde brede uitrol van een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Deze richtlijn gaat over de toekomstige behoefte binnen Europa aan een bredere toegang tot 'alternatieve brandstoffen". Hieronder valt ook het label dat verplicht gesteld wordt voor nieuwe voertuigen en alle tank-/laadstations zodat de consument gemakkelijker de juiste brandstofsoort kiest voor zijn voertuig. Dit gebeurt in de vorm van een uniforme sticker op alle pompen en vulpistolen in de EU. 

 

Het blijkt dat de afgelopen weken enige onduidelijkheid is ontstaan over deze stickers. Klik op bijgevoegde link voor de juiste en duidelijke uitleg betreffende de brandstofstickers / aanduiding.  

 

 

https://www.tankpro.nl/brandstof/2018/10/05/nove-berichtgeving-nieuwe-brandstofstickers-leidt-tot-verwarring/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202018-41