Winnaar prijsvraag Agrarische schouw

Vrijdag 20 oktober kon bij de familie Oevering uit Idzegea de vlag uit. Klaas Oevering had op 28 september op de Agrarische Schouw de prijsvraag samen met vele anderen correct ingevuld. Oevering werd er uitgeloot en won daarmee 500 liter GTL van Veenema Olie uit Sneek.

 

GTL (Gas To Liquid) past prima bij de filosofie van Oevering vanwege het natuurvriendelijke karakter van GTL. GTL reduceert lokale uitstoot van stikstofoxiden (minus 8.9% ) en zwaveloxiden ( minus 74% ) en draagt bij aan schonere mobiliteit in steden, dorpen én op het water.

 

De sinds kort biologisch boerende natuurliefhebber is rondom bekend van de weidevogelvereniging “Skriezekrite Idzegea”  waarvan hij één van de initiatiefnemers van de oprichting ervan is geweest.

 

Daarnaast is Klaas als bestuurslid bij het overkoepelende  weidevogelcollectief de “Sudwestkust “ actief in de gehele Friese zuidwesthoek. Bij de ‘Sùdwestkust” zijn  220 boeren aangesloten die 3300 ha op een weidevogelvriendelijke manier beheren. Maar dus ook in de praktijk op zijn eigen bedrijf is hij bijzonder actief om de weidevogels zoveel als mogelijk is te beschermen om daarmee de kans om kuikens vliegvlug te krijgen te bevorderen.

 

Oevering boert voornamelijk op land met greppels en een relatief hoog slootwaterpeil met een soortenrijke grasmat  wat weer gezond is voor de koeien en dus ook voor de productie van melk. Het bedrijf is vanwege het biologisch boeren teruggegaan van 100 naar 90 melkkoeien en van 60 naar 75 hectare grasland gegroeid.

 

Het hele gezin staat erachter, Klaas zijn vrouw Tjitske en de vier dochters vinden het een aansprekende manier van boeren  en de natuur komt hiermee beter tot zijn recht vinden ze.  Met de zonnepanelen op het dak zijn ze bijna zelfvoorzienend in stroom en ook dit is in de geest van een duurzame bedrijfsvoering.