WINTER DIESEL

De winter staat weer voor de deur. Om te voorkomen dat er onnodige productproblemen ontstaan, geven wij u graag een paar wintertips.

 

BOVENGRONDSE OPSLAGTANKS

Tips voor zorgvuldige opslag van diesel in de winter: 

 

*          Zorg voor tijdige bestelling van uw dieselbrandstof met de juiste winterkwaliteit. Vermenging van zomer-winterkwaliteit verslechtert de                       wintereigenschappen. 

*          Maak zoveel mogelijk gebruik van geïsoleerde tanks en leidingen.

*          Controleer uw tanks regelmatig op aanwezigheid van water en vuil en neem waar nodig actie om dit te verwijderen.

*          Controleer regelmatig de werking van het brandstoffilter in uw pompinstallatie en vervang deze voor de winterperiode indien nodig.

*          Vul uw opslagtank maximaal af om condensvorming tegen te gaan.

*          Plaats uw opslagtank zoveel mogelijk op een beschutte plek.

 

DIESELVOERTUIGEN

Tips voor uw dieselmotoren in de winter:

 

*        Parkeer uw voertuig zoveel mogelijk op een beschutte plek.

*        Brandstoffilter regelmatig controleren op aanwezigheid van water en vuil en indien nodig water verwijderen of filter vervangen. 

*        Maak gebruik van brandstofvoorverwarming.

*        Vul de tank van uw voertuig niet helemaal af om de brandstof sneller op te kunnen warmen tijdens het draaien van de motor. 

 

Tips in geval van storingen:

*        Bij uitval van het voertuig door paraffinekristallen in het brandstofsysteem, plaats voertuig in een verwarmde ruimte om de brandstof weer             op te warmen.

 

 

KALENDER

Beschikbaarheid winterkwaliteit Diesel (ex raffinaderij)

 

november december januari februari
Winterdiesel Winterdiesel Winterdiesel Winterdiesel