Hydrotreated Vegetable Oils (HVO)

Alles wat u moet weten over Hydrotreated Vegetable Oils

Wat is HVO? 

HVO is een duurzame dieselbrandstof en een volledige vervanger van fossiele diesel. HVO is fossielvrij CO2-neutraal. De uitlaatgassen zijn emissiearm en de brandstof is biologisch afbreekbaar. Daarnaast is het gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen. Omdat het gemaakt is uit afvalproducten is het circulair. Het product is het hele jaar door winterbestendig.

                                                 

 

HVO20 of HVO100? 

Het getal staat voor het percentage HVO wat in deze brandstof zit. 

HVO100 is dus 100% HVO. Er is bijvoorbeeld ook een HVO20.

Dat is een mengsel van 20% HVO en 80% gewone diesel. We kennen

dus twee soorten: Het pure product en de mengproducten

van HVO met gewone diesel. 

 

De kwaliteit.

Deze nieuwe brandstof wordt gemaakt uit afval, kan dat wel goed zijn? Het antwoord is: ja. Technisch gezien is de blauwe diesel zelfs beter dan gewone diesel.  Het bevat namelijk minder water,  de verbranding is schoner en de brandstof is zuiverder.  HVO100 is Europees genormeerd met de EN15940 norm. De HVO100 is Amerikaans genormeerd met de ASTM D975. De mengproducten, HVO10 t/m HVO50 zijn Europees genormeerd met de EN590 Arctic norm Class 0

 

Wat is de EN15940?

De EN15940 norm is de Europese norm waaraan HVO100 moet  voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de brandstof  moet voldoen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt.

HVO100 voldoet aan de EN15940. Als een dieselmotor is

vrijgegeven voor deze norm dan kan de HVO100 gebruikt worden

met behoud van de garantie.

 

EN590

De EN590 norm is de norm waaraan fossiele diesel moet voldoen. De fossiele

diesel voldoet aan de EN590. Als een dieselmotor is vrijgegeven voor deze

norm dan kan de fossiele diesel gebruikt worden met behoud van de garantie.

 

 

Biologisch afbreekbaar

HVO breekt niet vanzelf af. Dat zou de kwaliteit van de brandstof

instabiel maken. De brandstof is namelijk veel stabieler dan fossiele diesel.

Maar als we HVO morsen in het milieu dan wordt het  bodemleven niet gedood. Dit bodemleven zet de HVO vervolgens om tot voor de natuur onschadelijke componenten. Dit gebeurt binnen een maand. We noemen dit licht

(makkelijk) afbreekbaar.

 

Gebruik van HVO.

Of uw voertuig vrijgegeven is voor HVO brandstoffen vindt u in de handleiding

van uw auto. Mocht u twijfelen neem dan contact op met uw dealer of de

fabrikant. In de Scandinavische landen, Amerika en Canada rijdt het overgrote

deel aan dieselvoertuigen ook op dit product.