Blauwe Diesel

Blauwe Diesel

Blauwe Diesel is een fossielvrije brandstof, die CO2-neutraal is, emmissiearm en biologisch afbreekbaar.

Alles wat u moet weten over Blauwe Diesel

- Wat is Blauwe Diesel?

      Blauwe Diesel is een duurzame dieselbrandstof en een volledige vervanger

      van fossiele diesel. Blauwe Diesel is fossielvrij CO2-neutraal. De uitlaat-

      gassen zijn emissiearm en de brandstof is biologisch afbreekbaar. Daarnaast is

      het gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen. Omdat het gemaakt is

     uit afvalproducten is het circulair. Ook is Blauwe Diesel het hele jaar door

     winterbestendig.

 

- Wat betekent B20 of B100?

     Het getal staat voor het percentage Blauwe Diesel wat in deze brandstof zit. 

     B100 is dus 100% Blauwe Diesel. Er is bijvoorbeeld ook een Blauwe Diesel B20.

     Dat is een mengsel van 20% Blauwe Diesel en 80% gewone diesel. We kennen

     dus twee soorten: Het pure product, Blauwe Diesel B100 en de mengproducten

     van Blauwe Diesel met gewone diesel. Dit is de Blauwe Diesel B10 t/m B50.

 

-Hoe is de kwaliteit?

     Als je iets uit afval maakt, kan dat wel goed zijn? Het antwoord is: ja. Het is

     technisch zelfs beter dan gewone diesel. Blauwe Diesel bevat minder water, het

     verbrand schoner en de brandstof is zuiverder.  Blauwe Diesel B100 is Europees

     genormeerd met de EN15940 norm. De Blauwe Diesel B100 is Amerikaans

     genormeerd met de ASTM D975. De mengproducten, de Blauwe Diesel B10 t/m

     B50 zijn Europees genormeerd met de EN590 Arctic norm Class 0

 

- Wat is de EN15940?

      De EN15940 norm is de Europese norm waaraan Blauwe Diesel B100 moet

     voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de brandstof

     moet voldoen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt.

     De Blauwe Diesel B100 voldoet aan de EN15940. Als een dieselmotor is

     vrijgegeven voor deze norm dan kan de Blauwe Diesel B100 gebruikt worden

     met behoud van de garantie. Of uw voertuig vrijgegeven is voor Blauwe Diesel

     (HVO) vindt u in de handleiding van uw auto. Mocht u twijfelen neem dan contact

     op met uw dealer of de fabrikant.

 

- Wat is de ASTM D975?

      De ASTM D975 norm is de Amerikaanse norm waaraan Blauwe Diesel B100

     moet voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de

     brandstof moet voldoen, waarbij soms een maximale en soms een minimale

     waarde geldt. De Blauwe Diesel B100 voldoet aan de ASTM D975. Als een

     dieselmotor is vrijgegeven voor deze norm dan kan de Blauwe Diesel B100

     gebruikt worden met behoud van de garantie. Of uw voertuig vrijgegeven is voor

     Blauwe Diesel (HVO) vindt u in de handleiding van uw auto. Mocht u twijfelen

     neem dan contact op met uw dealer of de fabrikant.

 

- Wat is EN590?

      De EN590 norm is de norm waaraan fossiele diesel moet voldoen. Deze norm

      bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de brandstof moet voldoen,

      waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt. De fossiel

     diesel voldoet aan de EN590. Als een dieselmotor is vrijgegeven voor deze norm

     dan kan de fossiele diesel gebruikt worden met behoud van de garantie. Of uw

     voertuig vrijgegeven is voor Blauwe Diesel (HVO) vindt u in de handleiding van

     uw auto. Mocht u twijfelen neem dan contact op met uw dealer of de fabrikant.

-    Wat is het echt? Wat is HVO?

     Blauwe Diesel is de commerciële naam. De scheikundige naam is HVO. Dit is de

     afkorting van Hydrotreated Vegetable Oil. Dit betekent een met waterstof

     behandelde plantaardige (afval) olie. HVO is een “container begrip”. Je hebt

     goede en slechte HVO producten. Dat kan gelden voor de grondstoffen

     en ook voor de brandstof zelf. Blauwe Diesel is een HVO die op al deze fronten

     de beste keuze is.

 

-Waar komt het vandaan?

     Blauwe Diesel komt oorspronkelijk uit Scandinavië. Scandinavië is bijzonder

     actief in de ontwikkeling van hoogwaardige duurzame producten. Neste is de

     fabrikant met het hoofdkantoor in Finland. Zij hebben een moderne fabriek

     gebouwd in Rotterdam, waar het product geladen wordt.

 

- Wat is het verschil tussen biodiesel en Blauwe Diesel?

      Blauwe Diesel is geen biodiesel. Biodiesels behoren tot de groep van de FAME

      producten (Fatty Acid Methyl Ester). Blauwe diesel behoort tot de groep HVO

     (Hydrotreated Vegetable Oil). Blauwe Diesel heeft dezelfde molecuulstructuur als

     fossiele diesel. Biodiesel heeft een heel andere molecuulstructuur, en bevat veel

     vetzuren. Dit geldt in het geheel niet voor Blauwe Diesel.

    

  Specificaties

 

- Fossielvrij, wat betekent dat?

     Diesel wordt gemaakt van aardolie of aardgas (GTL: Gas To Liquid). Dit zijn

     dieselbrandstoffen gemaakt uit fossiele grondstoffen. We noemen dit ook

     fossiele dieselproducten. Blauwe Diesel wordt niet gemaakt van aardolie of

     aardgas. Daarom noemen wij Blauwe Diesel fossielvrij.

 

- Emissie arm, wat betekent dat?

     Blauwe Diesel is een zuivere vloeistof, een brandstof met een heel hoog

     cetaangetal. Het cetaangetal zorgt ervoor dat de zuivere vloeistof sneller en dus

     veel schoner verbrandt dan fossiele diesel. Het gevolg hiervan is dat Blauwe

     Diesel na verbranding bijna geen uitlaatgassen meer produceert.

 

- Klimaatneutraal, wat betekent dat?

     Dit heeft betrekking op de CO2 uitstoot. Groene stroom noemen we vaak

     klimaatneutraal, omdat tijdens het rijden van een elektrische auto op groene

     stroom er geen CO2 wordt uitgestoten. Bij Blauwe Diesel wordt door de groei

     van de plant t.b.v. de plantaardige olie, de CO2 eerst onttrokken uit de lucht. Pas

     bij het verbranden van de Blauwe Diesel komt deze CO2 weer terug in de lucht.

     Bij het verbranden van  Blauwe Diesel voegen we dus geen extra CO2 toe aan

     het milieu. Dit stukje van de keten noemen we ook wel TTW (Tank To Wheel).

 

-Stoot Blauwe diesel dan geen CO2 uit?                         

     Jazeker, bij de uitlaat komt CO2 naar buiten die de plant in het seizoen daarvoor

     aan de lucht heeft onttrokken. Dat noemen we CO2 neutraal. Maar Blauwe

     Diesel moet ook worden geproduceerd en getransporteerd. In dit proces wordt er

     wel CO2 toegevoegd aan het milieu. Als je deze uitstoot vergelijkt met de

     productie en transport van fossiele diesel dan is de CO2 uitstoot bij Blauwe

     Diesel maar liefst 89% lager.

 

-    Afvalvermindering, hoezo?

     Blauwe Diesel wordt gemaakt van plantaardige afvaloliën. Deze oliën moeten

     eerst een voedseldoel hebben gediend. Dat is voorwaarde voor de Blauwe

     Diesel. Hierdoor gebruiken we afval wat eerder moest worden gestort of

     verbrand. Op dit moment wordt er jaarlijks zo’n 40 miljoen euro geïnvesteerd

     in onderzoek om meer soorten afval op te werken naar Blauwe Diesel. In de

     toekomst kunnen we ook Blauwe Diesel leveren geproduceerd uit oude

     autobanden, cellulose en algen.

 

-Efficiënt brandstofgebruik

     De Blauwe Diesel heeft een hoog cetaangetal (>70). Diesel heeft een

     cetaangetal van 51. Een hoger cetaangetal zorgt voor een snellere en

     efficiëntere verbranding. Hierdoor wordt de energie-inhoud procentueel dus beter

     benut. De energiewaarde van een liter Blauwe Diesel is iets lager dan diesel,

     maar door het hoge cetaangetal wordt de beschikbare energie procentueel veel

     beter benut en is het gebruik vrijwel gelijk, en produceer je tevens veel minder

     uitlaatgassen (emissiearm). Roet is eigenlijk onverbrande diesel.

 

-    Herwinbare grondstof

     De Blauwe Diesel wordt geproduceerd uit plantaardige oliën die eerst een

     voedseldoel gediend moeten hebben. Daarna, zodra het afval is geworden, is

     het geschikt als grondstof voor Blauwe Diesel. Deze plantaardige olie wordt ieder

     jaar opnieuw geproduceerd voor voedselproducten waarvan het afval dan

     weer voor de Blauwe Diesel wordt gebruikt. De grondstof is dus iedere keer weer

     te herwinnen (= produceren).

 

-    Biologisch afbreekbaar

     Blauwe Diesel breekt niet vanzelf af. Dat zou de kwaliteit van de brandstof

     instabiel maken. Dat is niet het geval. De brandstof is namelijk veel stabieler dan

     fossiele diesel. Maar als we Blauwe Diesel morsen in het milieu dan wordt het

     bodemleven niet gedood. Dit bodemleven zet de Blauwe Diesel vervolgens

     om tot voor de natuur onschadelijke componenten. Dit gebeurt binnen een

     maand. We noemen dit licht

      (makkelijk) afbreekbaar.

 

- Winterbestendig

     Blauwe Diesel is het gehele jaar door winterbestendig. Dit doen we omdat deze

     brandstof veel toegepast wordt in noodstroomaggregaten van bedrijven en

     instellingen. Blauwe Diesel is namelijk niet hygroscopisch, dat betekend dat het

     geen water aantrekt. Hierdoor veroudert de brandstof minder snel dan gewone

     fossiele diesel wat wel water aantrekt.

 

FAQ

-    Waar wordt het van gemaakt?

     Blauwe Diesel wordt gemaakt van afvalproducten en is daarom een circulair

     product. Het afvalproduct bestaat uit resten van plantaardige oliën uit de

     voedingsmiddelenindustrie. In deze sector wordt heel veel gebruik gemaakt van

     plantaardige oliën voor voedselbereiding. Alle plantaardige afvalolie producten

     die daarbij vrijkomen, kunnen wij gebruiken als grondstof voor Blauwe Diesel.

 

-Is Blauwe Diesel geschikt voor mijn motor?

     Of uw voertuig vrijgegeven is voor HVO brandstoffen vindt u in de handleiding

     van uw auto. Mocht u twijfelen neem dan contact op met uw dealer of de

     fabrikant. In de Scandinavische landen, Amerika en Canada rijdt het overgrote

     deel aan dieselvoertuigen ook op dit product. Daar noemen ze het HVO.

 

-Waar kan ik Blauwe Diesel krijgen? (Bedrijven)

     Blauwe Diesel is op de volgende stations van Veenema te verkrijgen: Sneek en

     Lemmer. Blauwe Diesel voor bedrijven met een eigen tankinstallatie kunnen via

     deze website contact opnemen met Veenema Olie Chemie Energie in Sneek. 

 

-Is Blauwe Diesel goedgekeurd voor mijn nieuwe auto?

     Blauwe diesel is niet EN590 genormeerd. Of uw nieuwe auto met behoud van de

     garantie op Blauwe Diesel kan rijden, kunt u vinden in het instructieboekje. Kijk

     dan of de motor is vrijgegeven voor HVO met de brandstofnorm EN15940. Ook

     de Amerikaanse brandstofnorm, de ASTM D975, is akkoord. Als dit zo is, kunt u

     uw nieuwe auto op Blauwe Diesel laten rijden met behoud van garantie. Staat er

     niets in het instructieboekje, raadpleeg dan uw dealer.

 

- Is het geschikt voor schepen en generatoren?

     Blauwe Diesel is technisch geschikt voor alle dieselmotoren, dus ook diesel-

     motoren in schepen en generatoren. Het voordeel van Blauwe Diesel is dat je

     geen last meer hebt van rook en reuk van uitlaatgassen (als je voor de wind uit

     vaart). In de salon van het schip ruik je niet meer de dieselgeur vanuit het

     motorcompartiment. Als je morst met tanken heb je geen milieuschade

     veroorzaakt. De motor loopt stiller, waardoor er minder trillingen en

     geluidsoverlast ontstaat. En bij elke verbruikte liter Blauwe Diesel reduceert u

     maar liefst 89% CO2 ten opzichte van fossiele diesel.

 

-Hoe duurzaam is het echt?

     Wij kunnen heel veel opschrijven, maar de Renewable Energy Directive uit

     Europa bepaalt wat duurzaam is en wat niet. Zij stellen op Europees niveau ook

     vast hoe de CO2 reductie berekend moeten worden. Dit wordt onder andere

     gecontroleerd door de organisatie van het ISCC. Het ISCC zorgt voor een

     duurzaamheidsketen, die op grond van de RED wetgeving alle grondstofstromen

     en eindproducten volgt. Vanaf de grondstof tot aan het eindproduct, de Blauwe

     Diesel. Dit moet worden vastgelegd in een  uitgebreide administratie voorzien

     van certificaten en gecontroleerd door externe auditoren. De fabrikant Neste en

     het product Blauwe Diesel zijn ISCC-EU gecertificeerd. De duurzaamheid

     is volkomen geborgd.

 

- Zitten er ook nadelen aan?

     Blauwe Diesel kent technisch geen nadelen en op het gebied van duurzaamheid

     verslaat het de fossiele diesel op alle fronten. Maar een goed product is ook

     duurder geprijsd.

 

- Wat kost het?

     De prijs van Blauwe Diesel is afhankelijk van de grondstofprijzen, 10 tot 20 cent

     hoger dan de gewone fossiele diesel. De prijs van Blauwe Diesel ontwikkeld zich

     anders dan de fossiele diesel. Dit komt omdat de grondstoffen waaruit de

     brandstof wordt gemaakt niet gelijk zijn.

 

- Wat is het verbruik?

      Het verbruik van Blauwe Diesel is gelijk aan reguliere diesel.

 

-    Mag ik nu met een oude diesel de milieuzones in?

     Qua uitstoot is een oude dieselmotor die draait op Blauwe Diesel minstens zo

     schoon, zo niet schoner dan de nieuwste dieselmotoren op gewone diesel. Bij

     een milieuzone wordt helaas niet gekeken naar het type brandstof, maar naar

     het type motor. En een oude motor komt er niet in, ook niet op Blauwe

     Diesel.

 

- Wat doet Blauwe Diesel met het AdBlue verbruik?

     AdBlue is een product wat uit water bestaat met een beetje ureum. Dit kun je niet

     gebruiken als brandstof. Het heeft als doel om de NOx (stikstofoxide) te

     reduceren. Blauwe Diesel is een brandstof en heeft een lagere NOx uitstoot dan

     fossiele diesel bij verbranding (stikstofoxide). De reductie hiervan verschilt per

     motor en kan variëren van 3% tot 20%. De AdBlue systemen meten de

     hoeveelheid NOx in het uitlaatsysteem. De AdBlue wordt ingespoten om de

     uitstoot van NOx te reduceren. Wanneer ze minder NOx meten wordt er minder

     adblue ingespoten.

 

-   Schuimt Blauwe Diesel ook zo?

     Nee, Blauwe Diesel schuimt in het geheel niet. Als het brandstofpistool afslaat,

     hoeft u niet lang na te tanken om de tank goed vol te krijgen.

 

-    Heeft Blauwe Diesel ook last van bacteriegroei?

     Bacteriegroei ontstaat vaak door een biobrandstof die aan de fossiele diesel is

     toegevoegd. Dit gebeurt niet bij Blauwe Diesel. Blauwe Diesel is dus

     biodieselvrij. Daarnaast kan bacteriegroei in de brandstof ontstaan door

     opgenomen water. Dit is niet het geval met Blauwe Diesel. Deze scheidt het

     water juist goed af, zodat waterscheidingsfilters perfect werken. Hiermee is de

     kans op bacteriegroei in de brandstof vrijwel verdwenen. Bacteriegroei heeft

     water en zuurstof nodig om te groeien. Zorg er wel altijd voor dat de tank geen

     vrij water bevat: dát kan in iedere brandstof leiden tot bacteriegroei.

 

-    EGR kleppen en Blauwe Diesel

     Omdat Blauwe Diesel de roetuitstoot reduceert tot wel 70% in vergelijk met

     fossiele diesel, wordt de EGR klep in de motor ook veel minder gauw vuil. Dit is

     goed voor de motor. Alle uitlaatgas nabehandel systemen worden minder zwaar

     vervuild door Blauwe Diesel.

 

-     Is de motor ook stiller op Blauwe Diesel?

     Ja, de dieselmotor loopt op Blauwe Diesel stiller dan op fossiel Diesel. Dit heeft

     te maken met het hoge cetaangetal. Hierdoor verbrand de Blauwe diesel beter

     en completer. Hierdoor loopt de motor stiller en soepeler.

 

-Korte samenvatting:

     Blauwe Diesel - minder adblue verbruik Blauwe Diesel - brandstofnormering

     ASTM D975 Blauwe Diesel - fossielvrij Blauwe Diesel - ISCC-EU gecertificeerd

     Blauwe Diesel - biologisch afbreekbaar Blauwe Diesel - hernieuwbare

     grondstoffen Blauwe Diesel - CO2 neutraal Blauwe Diesel - schuimt niet

     Blauwe Diesel - emissiearm Blauwe Diesel - geen biodiesel 

     Blauwe Diesel - brandstofnorm EN15940 Blauwe Diesel - circulaire brandstof

     Blauwe Diesel - minder bacteriegevoelig Blauwe Diesel - bevat geen bio-

     component

     Blauwe Diesel - vervuilt de uitlaat minder Blauwe Diesel - is duurder dan

     fossiele diesel

     Blauwe Diesel - ISCC-EU gecertificeerd Blauwe Diesel - winterbestendig

     Blauwe Diesel - geluidsreductie motoren