Blauwe Diesel

Blauwe Diesel

Blauwe Diesel is een fossielvrije brandstof, die CO2-neutraal is, emmissiearm en biologisch afbreekbaar.

Alles wat u moet weten over Blauwe Diesel

Wat is Blauwe Diesel? 

Blauwe Diesel is een duurzame dieselbrandstof en een volledige vervanger      van fossiele diesel. Blauwe Diesel is fossielvrij CO2-neutraal. De uitlaat-      gassen zijn emissiearm en de brandstof is biologisch afbreekbaar. Daarnaast is    het gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen. Omdat het gemaakt is uit afvalproducten is het circulair. Ook is Blauwe Diesel het hele jaar door winterbestendig.

                                                 

 

B20 of B100? 

Het getal staat voor het percentage Blauwe Diesel wat in deze brandstof zit. 

B100 is dus 100% Blauwe Diesel. Er is bijvoorbeeld ook een Blauwe Diesel B20.

Dat is een mengsel van 20% Blauwe Diesel en 80% gewone diesel. We kennen

dus twee soorten: Het pure product, Blauwe Diesel B100 en de mengproducten

van Blauwe Diesel met gewone diesel. Dit is de Blauwe Diesel B10 t/m B50.

 

De kwaliteit.

Deze nieuwe brandstof wordt gemaakt uit afval, kan dat wel goed zijn? Het antwoord is: ja. Technisch gezien is de blauwe diesel zelfs beter dan gewone diesel.  Het bevat namelijk minder water,  de verbranding is schoner en de brandstof is zuiverder.  Blauwe Diesel B100 is Europees genormeerd met de EN15940 norm. De Blauwe Diesel B100 is Amerikaans genormeerd met de ASTM D975. De mengproducten, de Blauwe Diesel B10 t/m B50 zijn Europees genormeerd met de EN590 Arctic norm Class 0

 

Wat is de EN15940?

De EN15940 norm is de Europese norm waaraan Blauwe Diesel B100 moet  voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de brandstof  moet voldoen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt.

Blauwe Diesel B100 voldoet aan de EN15940. Als een dieselmotor is

vrijgegeven voor deze norm dan kan de Blauwe Diesel B100 gebruikt worden

met behoud van de garantie.

 

ASTM D975

De ASTM D975 norm is de Amerikaanse norm waaraan Blauwe Diesel B10 moet voldoen. De Blauwe Diesel B100 voldoet aan de ASTM D975. Als een

dieselmotor is vrijgegeven voor deze norm dan kan de Blauwe Diesel B100

gebruikt worden met behoud van de garantie.

 

EN590

De EN590 norm is de norm waaraan fossiele diesel moet voldoen. De fossiele

diesel voldoet aan de EN590. Als een dieselmotor is vrijgegeven voor deze

norm dan kan de fossiele diesel gebruikt worden met behoud van de garantie.

 

    

Biologisch afbreekbaar

Blauwe Diesel breekt niet vanzelf af. Dat zou de kwaliteit van de brandstof

instabiel maken. De brandstof is namelijk veel stabieler dan fossiele diesel.

Maar als we Blauwe Diesel morsen in het milieu dan wordt het  bodemleven niet gedood. Dit bodemleven zet de Blauwe Diesel vervolgens om tot voor de natuur onschadelijke componenten. Dit gebeurt binnen een  maand. We noemen dit licht

(makkelijk) afbreekbaar.

 

Gebruik van Blauwe Diesel.

Of uw voertuig vrijgegeven is voor HVO brandstoffen vindt u in de handleiding

van uw auto. Mocht u twijfelen neem dan contact op met uw dealer of de

fabrikant. In de Scandinavische landen, Amerika en Canada rijdt het overgrote

deel aan dieselvoertuigen ook op dit product. Daar noemen ze het HVO.