Meldingsplichtige producten

Meldingsplichtige producten

Bij afname van deze producten is Veenema Chemie B.V. wettelijk verplicht hiervan melding te maken. Wij zijn genoodzaakt om hiervoor een kopie van uw ID te vragen. Bij afname van één of meerdere van onderstaande producten wordt melding gemaakt bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën.

Precursorenlijst:

 • Aceton
 • Caustic Soda (Natrium Hydroxide w'vrij)
 • Ethylalcohol
 • Fosforzuur
 • Kaliumnitraat
 • Kaliumpermanganaat
 • Methanol
 • Mierezuur
 • Salpeterzuur (met vergunning)
 • Waterstofperoxide (met vergunning)
 • Tolueen
 • Zoutzuur
 • Zwavelzuur
 • Tevens de aanvraag voor lege emballage