Zwembaden

Berekening dosering zwembad.

Inhoud zwembad berekenen:

Rechthoekig:

lengte x breedte x hoogte = aantal m3

Rond:

doorsnede x doorsnede x hoogte x 0,8 = aantal m3

 

Ovaal:

grootste doorsnede x kleinste doorsnede x diepte x 0,8 = aantal m3

Dosering natriumhypochloriet: (afhankelijk van weersomstandigheden gebruik)

 

Inhoud bad                           Eerste vulling                       Elke dag

                                             (10 mg/ltr actief Cl)              (3 mg/ltr actief Cl)

10 m³                                    0,6 ltr                                    0,2 ltr

20 m³                                    1,2 ltr                                    0,4 ltr

30 m³                                    2,0 ltr                                    0,6 ltr

50 m³                                    3,2 ltr                                    1,0 ltr

80 m³                                    5,2 ltr                                    1,6 ltr

160 m³                                  10,4 ltr                                  3,2 ltr

 

pH min:                         natriumbisulfaat, zwavelzuur, zoutzuur

pH plus:                        natriumcarbonaat (peristalsis), natronloog

overdosering chloor:    waterstofperoxide, natriumbisulfiet

bruin water:                  te veel ijzer (grondwater) vlokmiddel doseren

DPD 1:                          Totaal gehalte actief chloor (±3 mg/ltr)

Phenolred:                    pH gehalte (7,2-7,6)

Dosering Chloor:          na het filter

Dosering vlokmiddel:    voor het filter

 

Testapparatuur t.b.v. zwembaden:

Fotometer PCheckit Lovibond

Testkoffer voor bepaling Chloor, pH en Cyanuurzuur, fotometer, 3 cuvetten, 3 cuvetdek­sels, roerstaafje, 50 tabletten phenolrood, 50 tabletten DPD1, 50 tabletten DPD3 en handleiding.

 

Fotometer PCheckit Ureum

Testkoffer voor bepaling Ureum, fotometer, 3 cuvetten, 3 cuvetdek­sels, roerstaafje, reagentia en handleiding.

 

Cuvetten (glas)

Tabletten voor bepaling van chloor en pH: DPD 1, DPD 3, DPD 4 en Phenolrood. Tabletten voor iso-cyanuur­zuurbepaling: ICZ

 

Testsets                

Minikit voor hardheidsbepaling

Minikit voor cyanuurzuurbepaling

Minikit voor alkaliteit

Minikit voor calciumhardheid

 

Buffervloeistoffen             

Buffervloeistof pH 4: 250 ml, 500 ml, 5 ltr

Buffervloeistof pH 7: 250 ml, 500 ml, 5 ltr

Buffervloeistof pH 10: 250 ml, 500 ml, 5 ltr

Elektronische meters pH-meter - div. types

Thermometer - div. types

Pooltesters Eenvoudige test set voor het meten van totaal chloor en pH.

 

Productenlijst Veenema Chemicals t.b.v. de zwembaden:

 

 

A             Accuzuur (Zwavelzuur 37%)

Aluminiumsulfaat

Anti-chloor (Na.bisulfiet) 

B             Broxozout

Buffervloeistoffen

C             Calciumchloride

Calciumchloride vloeibaar

Calciumhypochloriet (HTH)

Chloorbleekloog (Na.hypochloriet)

Citroenzuur 

D             --

E              --

F              --

G             --

H             HTH granulaat

HTH tabletten

I               Isocyanuurzuur (ICZ)

J              --

K             Kristalsoda

L              Locron L

M            --

N             Natriumbicarbonaat

Natriumbisulfaat

Natriumbisulfiet

Natriumhydroxide 33% (Natronloog)

Natriumhypochloriet (Chl.bleekloog)

O             --

P             Poly aluminiumchloride (PAC)

pH-min (Natriumbisulfaat)

pH-plus (Natriumbicarbonaat)

Q             --

R             --

S              Soda (Natriumcarbonaat)

Surchlor

SCRUBZOUTEN 

T              --

U             --

V             Vloeibare zeep

W            Water gedemineraliseerd

X             --

Y              --

Z              Zout Broxo

Zout EFP

Zout IVX/Bulk

Zout NC

Zout SCRUB

Zoutzuur 30% T

Zouttabletten