Wat is Gas to Liquid?

Wat is GTL?

GTL is de afkorting voor Gas To Liquid (van gas naar vloeibaar). Het is de vloeibare dieselbrandstof die op synthetische wijze wordt verkregen uit aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof die in ruime mate voorhanden is. Het produceren van GTL gaat volgens het zogenaamde Fischer-Tropsch-procedé. Een systeem uit de jaren twintig van de vorige eeuw dat van aardgas een zeer zuivere diesel maakt: een ultra schone brandstof.

 

De feiten op een rij:

 

 • GTL levert volgens gebruikers minstens hetzelfde motorvermogen als gewone diesel
 • GTL rekent af met dieselstank
 • GYL reduceert lokale uitstoot van stikstofoxiden (minus 8.9% ) en zwaveloxiden ( minus 74% ) en draagt bij aan schonere mobiliteit in steden, dorpen én op het water
 • GTL heeft een schonere verbranding, wat een motorbesparende werking heeft
 • GTL wordt geleverd via bestaande infrastructuur ( geen extra investeringen )
 • GTL kan gebruikt worden in nieuwe en in oude dieselmotoren
 • GTL vermindert motorlawaai ( 3 dBA stiller )
 • GTL produceert minder fijnstof en roetstof ( minus 20.7% )
 • GTL vermindert het brandstofgebruik door betere verbranding ( minus 3.6% )
 • GTL vermindert de CO2-uitstoot ( minus 3.6% )
 • GTL vermindert de verkoling van injectoren, klepstoters en cilinderwanden
 • GTL is de ultra schone brandstof van de toekomst ( maar nu al verkrijgbaar )

 

www.gtl.nu/locaties

 

De gebruikelijke bacterievorming ontstaat in het algemeen in dieseltanks met "vrij" water. Zelfs de kleinste hoeveelheid water kan voor voortplanting zorgen. Daarnaast zijn belangrijke voedingsstoffen zwavel, fosfor en natuurlijk de Bio diesel, waardoor ook schadelijk afvalstoffen voor de motor zoals H2S zich kan ontwikkelen. GTL en water scheiden bijzonder makkelijk, waardoor eventueel ingetreden water bijzonder makkelijk te verwijderen is. Verder ontbreken belangrijke voedingsstoffen zoals; zwavel en fosfor en wordt er geen biodiesel aan toegevoegd. 

 

Door een andere samenstelling van de koolwaterstoffen in GTL is het bijzonder lastig voor bacteriën om hier een voedingsbodem te vinden, dus zelfs met "vrij" water zal een uitbraak van bacteriën zeer beperkt blijven. Overigens ontslaat dit u niet van de van de plicht aan "good housekeeping" te doen en voorzichtig te blijven met water. Het risico op uitbraak van bacteriën is vergelijkbaar met een uitbraak van bacteriën in benzine, hetgeen zelden voorkomt. Dure additieven zijn in dit geval dan ook niet nodig. Het prijsverschil met de conventionele diesel bedraagt op dit moment € 0,05 à € 0,10 eurocent p/ltr inclusief btw.