Hydraulische vloeistoffen

Hydraulische vloeistoffen voor het beste resultaat.

Veenema Olie levert hydraulische vloeistoffen van de hoogste kwaliteit. 

Een hydraulische vloeistof is een vloeistof die gebruikt wordt om energie of kracht(en) over te brengen.

Kijk voor het uitgebreide Texaco assortiment op de volgend link https://www.texacolubricants.com/

 

Deze hydraulische vloeistof moet aan bepaalde eigenschappen voldoen, afhankelijk van de toepassing. Die eigenschappen houden voornamelijk verband met viscositeit, stolpunt, kookpunt, dichtheid, vlampunt, samendrukbaarheid, eigenschappen in verband met corrosie van de materialen waarmee contact gemaakt wordt. Bij hydraulieksystemen wordt gebruik gemaakt van hydraulische vloeistof als krachtoverdrachtsmedium. Als de krachtoverdracht is gebaseerd op in de vloeistofstroom aanwezige kinetische energie, spreekt men van hydrodynamische overbrengingen (zoals bijvoorbeeld vloeistofkoppelingen en koppelomvormers). Hydrostatische systemen worden op grote schaal gebruikt voor allerlei toepassingen in de industrie, op grondverzetmachines, bij landbouwwerktuigen en in de scheepvaart. Het meest verbreide type hydrostatische "aandrijving" is te vinden in het remsysteem van personenauto's. Kijk naar de mogelijkheden voor uw toepassing.