Lassen

Ons productenoverzicht

Juiste gas voor uw las

MAG lassen

MIG lassen

Beschermgassen voor MIG/MAG-lassen

TIG lassen

Beschermgassen voor TIG-lassen

 

Kies het juiste gas voor uw las.

De keuze van het juiste beschermgas voor het lassen bij verschillende lasprocessen, te lassen materialen en de verscheidenheid aan lastoevoeg materialen wordt vaak als lastig ervaren. Toch is de juiste keuze van het grootste belang voor het resultaat van de las.

Het beschermgas bepaalt niet alleen de kwaliteit, maar ook de snelheid van uw laswerkzaamheden. Onder kwaliteit verstaan we hier: uiterlijk van de las, spatgedrag, (hoek-)inbranding, bescherming tegen invloeden van buiten, mechanische en chemische eigenschappen van de las en te lassen materiaal, afwezigheid van lasfouten enzovoort.

Ook heeft de keuze van het beschermgas invloed op de toe te passen lassnelheid of neersmelt snelheid, de mogelijk mindere nabewerking enz. Hiermede een positieve bijdrage leverend aan de hoeveelheid goedgekeurd laswerk per uur.

 

Door het beantwoorden van enkele eenvoudige vragen vindt u zelf uw weg in de verschillende mogelijkheden voor de meest toegepaste lasprocessen en materialen. De keuze van het beschermgas is afhankelijk van:

het materiaalsoort (staal / roestvast staal / aluminium)

het lasproces (TIG / MIG / MAG)

de lasomstandigheden (gevulde of massieve draad / het oppervlak)

 

 

 

 

MAG lassen:

Bij het MAG-lassen wordt gebruik gemaakt van een mengsel van argon met het actieve gas kooldioxyde en/of zuurstof.

Het gehalte aan kooldioxyde en/of zuurstof is afhankelijk van het te lassen basis-en toevoegmateriaal en de lasomstandigheden.

Beschermgassen voor het lassen van ongelegeerd en laag gelegeerde stalen hebben veelal een hoger aandeel actieve gassen in het mengsel dan beschermgassen voor hoog gelegeerde materialen zoals roestvast staal.

Toevoeging van helium aan het beschermgas verhoogt de lassnelheid en de zekerheid van een goede inbranding.

 

 

MIG lassen

Het MIG-lasproces wordt uitsluitend bij het lassen van “niet-ijzer metalen” zoals aluminium en koper legeringen toegepast.

Naast zuivere argon als beschermgas worden hierbij ook argon-helium mengsels gebruikt. De laatstgenoemde voor materialen met een hoge warmtegeleiding zoals aluminium en koper legeringen.

 

Beschermgassen voor MIG/MAG-lassen

           

Weldap [Ar/CO2]:

MAG-lassen van diverse stalen. Het CO2 gehalte is afhankelijk van het type staal (ongelegeerd/laag gelegeerd, roestvast), type toevoegmateriaal (massieve of gevulde draad) en lasuitvoering. Een lager CO2 gehalte geeft minder lasspatten en lasrook.

 

Prodarc [Ar/O2]:

MAG-lassen van roestvast staal met zeer laag gehalte koolstof. Fijne tekening van de lasnaad. Prodinox [Ar/CO2/H2]  MAG-lassen van austenitisch roestvast staal. De waterstof geeft een hetere boog en insnoering waardoor hogere lassnelheid en betere inbranding. Toepasbaar in max. 2 lagen.

 

Astec [Ar/He]:

MIG-lassen van niet-ijzer metalen (aluminium / koper). Het He-gehalte verhoogt de lassnelheid en de zekerheid van een goede inbranding. Bij het lassen van aluminium (legeringen) minder gevoeligheid voor porositeit.

 

Maxx™ gassen:

Reeks van uitgekiende beschermgassen voor het MAG-lassen van stalen en het MIG-lassen van niet-ijzer metalen in 300 bar verpakking, waaronder de unieke Integra.

 

MATERIAAL

BESCHERMGAS

SAMENSTELLING

INDELING 
NEN-EN 439

Ar

CO2

O2

He

H2

Ongelegeerd en   
laag gelegeerd staal

Ferromaxx® Plus

+

+

 

+

 

M 21(1) *)

Euromix M21

80

20

 

 

 

M 21       

Ferromaxx® 15

+

+

+

 

 

M 24 *)     

Ferromaxx® 7

+

+

+

 

 

M 24 *)     

Weldap 20

80

20

 

 

 

M 21         

Weldap 15

85

15

 

 

 

M 21         

Weldap 8

92

8

 

 

 

M 21         

             

Hooggelegeerd   
staal (RVS)

Inomaxx® Plus

+

+

 

+

 

M 12(2) *)

Inomaxx® 2

+

+

 

 

 

M 12 *)     

Weldap 2

98

2

 

 

 

M 12         

Prodarc 2

98

 

2

 

 

M 12         

Prodinox

97

3

 

 

1

M 12         

     

Niet-ijzer metalen   
(alum. en koper)

Argon Technisch

>99,998

I 1         

Alumaxx® Plus

+

 

 

+

 

I 3 *)     

Astec 75

25

 

 

75

 

I 1         

*) samenstelling op aanvraag

 

 

TIG lassen:

TIG (Tungsten Inert Gas) lassen is een lastechniek van hoge kwaliteit, maar met een lage neersmeltsnelheid. De elektrische boog brandt tussen een wolfram elektrode en het werkstuk; de elektrode smelt niet en fungeert dus uitsluitend als stroomgeleider en boogdrager. Voor dun plaatwerk is het TIG-lassen te gebruiken zonder toevoegmateriaal. Voor dikker materiaal en bij het verbinden van verschillende materialen is toevoegmateriaal nodig in de vorm van een in de hand gehouden staaf of vanaf een spoel. De draadtoevoer is stroomloos, veelal ook vanaf de spoel. Het smeltbad, de hete wolfram-elektrode en het smeltende uiteinde van het toevoegmateriaal worden tegen de nadelige invloed van de omringende lucht beschermd door de doorstromende inerte beschermgasgas. Meestal is dat Argon, maar ook mengsels van argon en helium of van argon en het reducerende waterstof zijn veel gebruikt voor een verbeterde kwaliteit of productiviteit.

 

Beschermgassen voor TIG-lassen:

 

Argon [Ar]:

TIG-lassen van alle lasbare materialen.

 

Astec [Ar/He]

TIG-lassen van niet-ijzer metalen (aluminium / koper). Het helium gehalte verhoogt de lassnelheid en de zekerheid van een goede inbranding. Bij het lassen van aluminium (legeringen) minder gevoeligheid voor porositeit.

 

Hytec [Ar/H2]

TIG-lassen van austenitisch roestvast staal en legeringen op nikkelbasis. De waterstof snoert de boog waardoor deze intenser is. Verhoogt de lassnelheid en geeft een blankere las. Ook als formeer- of backinggas toe te passen. Mengsels zijn zwaarder dan lucht.

 

Protec [N2/H2]

Formeer- of backinggas bij het lassen van roestvast staal. Mengsels zijn lichter dan lucht.

 

Maxx™ gassen

Uitgekiende beschermgassen voor het TIG-lassen verschillende materialen in unieke 300 bar verpakking.

 

Levering in 300 bar cilinders, waaronder Integra® en pakketten