MVO

Duurzaam ondernemen Veenema Olie

Er komen steeds meer ondernemers die duurzaam en maatschappelijk ondernemen belangrijk vinden. In onze dagelijkse contacten met klanten krijgen wij dan ook veel vragen over de zogenaamde transitie van brandstoffen naar mogelijke schonere alternatieven. Ook bij Veenema Olie Chemie Energie denken wij bewust na over duurzamere producten binnen onze organisatie, zowel intern als extern. Een voorbeeld hiervan is de energievoorziening van het hoofdkantoor. Wij hebben gekozen voor een volledig klimaat neutrale oplossing middels aardwarmte.

Op dit moment zitten veel zogenaamde renewable energies (wind en Zonne energie en energie uit andere grondstoffen) in een lastige positie en stagneert de ontwikkeling hiervan. Veenema Olie Chemie Energie echter blijft actief bijdragen aan het verlagen van emissies en CO2 door het actief en succesvol in de markt brengen van onder meer GTL (gas to Liquid) zowel voor de watersport/beroepsvaart en wegverkeer, Blauwe Diesel, CNG (aardgas) en Ad Blue. Er wordt daarnaast ook serieus gekeken naar de mogelijkheden van LNG alsmede waterstof. In dit verband wijzen wij u ook op de mogelijkheden van onze nieuwe generatie brandstof besparende smeermiddelen.

Voor wat betreft onze Chemicals divisie wordt 2019 een jaar waarin door onze nauwe contacten met Shell Chemicals Europe  de GTL Solvents een significante bijdrage kunnen leveren aan onze schonere en duurzamere doelstellingen. Waar mogelijk zal Veenema Olie, Chemie Energie de duurzamere alternatieven actief in de markt blijven zetten en hiermee het verbruik van koolwaterstoffen terug te dringen.

Een schonere en leefbare wereld ook voor de langere termijn is ook onze verantwoordelijkheid.

 

Directie, Veenema Olie Chemie Energie.