Overal en altijd AdBlue bijvullen: dat scheelt tijd en kosten

Per direct kunnen wij AdBlue voor u bijvullen op elke locatie en elk gewenst moment. U hoeft niet meer te wachten tot de tank of IBC container leeg is. Het bijvullen maakt ook het omruilen van uw IBC container overbodig. Dat scheelt tijd, gesleep en (statiegeld)kosten. 

 

Wat doet AdBlue?

 

AdBlue is een kleurloze, niet giftige ureomplossing met een blauwe kleur. Het wordt toegepast in een uitlaatgas-nabehandelingssysteem van trucks, landbouwvoertuigen en personenwagens om de NOX (stikstofoxide) uitstoot terug te dringen. NOX is een broeikasgas dat zure regen en smog veroorzaakt. AdBlue breekt door verhitting in de uitlaat af tot NH3 (ammoniak) en CO2 (kooldioxide) . Daarna reageert de NH3 met de NOX in een katalysator tot het veel minder schadelijke N2 (stikstof) en H2O (water).

 

Non-stop Veenema

 

Om uw zaak draaiende te houden, vullen wij AdBlue overal en altijd bij. Dat scheelt tijd, gesleep en (statiegeld)kosten. Immers u hoeft nu ook uw IBC container niet meer om te ruilen. Verder kunnen wij tanks van een sensor voorzien om het niveau AdBlue op afstand in de gaten te houden. Zo komt u nooit zonder te zitten. En dus niet stil te staan.

 

Meer weten? Bel of mail afdeling verkoop:0515-420151 mail:info@veenemaolie.nl