Snijden

Gassen voor plasmasnijden of autogeen snijden.

Productenoverzicht:

Autogeen snijden

Plasma snijden

Gassen voor Autogeen en Plasma snijden

 

Autogeen snijden:

De energiedragers voor het autogeen snijden zijn zuurstof en brandbaar gas. Deze beide gassen vormen de voorverwarmvlam die als taak heeft het te snijden materiaal op ontstekingstemperatuur te brengen. Na het bereiken van de ontstekingstemperatuur zorgt de extra toegevoerde snijzuurstof voor een verbranding / oxidatie van het materiaal. Bij deze reactie ontstaat veel warmte die samen met de ondersteunende voorverwarmvlam het snijproces zowel in de dikte- als in de snijrichting in stand houdt. 

Als brandbaar gas zijn verschillende gassen te gebruiken met elk hun specifieke eigenschappen, mogelijkheden en toepassingen. Het autogeen snijden is alleen mogelijk voor ongelegeerd en laag gelegeerd staal met een beperkt gehalte aan koolstof en legeringselementen.

 

Plasma snijden:

Het plasmasnijden is een thermisch snijproces die gebruik maakt van een sterk gebundelde (ingesnoerde) elektrische lichtboog. Het te snijden materiaal smelt (verdampt zelfs deels) door de zeer hoge temperatuur van de lichtboog. De kinetische energie van de plasmastraal drijft het gesmolten materiaal uit de snijvoeg . 

Het plasmasnijden, oorspronkelijk ontwikkeld voor het snijden van roestvast staal en aluminium, kent vele varianten. Naast het conventionele proces met een enkelvoudig inert gas zijn er systemen als “dual-gas” plasma, waterinjectie-plasma en fijnstraal plasma. Verdere insnoering van de lichtboog tot een hogere energiedichtheid met als gevolg een rechtere en smallere snede is hierbij de drijfveer.

Naast het oorspronkelijke plasma smeltsnijden met inerte gassen is ook het plasma brandsnijden met zuurstof of lucht mogelijk. De te gebruiken gassen als plasmagas en snijgas zijn dan ook afhankelijk van het toegepaste proces en installatie

Het plasmasnijden is, afhankelijk van de installatie, mogelijk voor alle elektrisch geleidende materialen, dus voor zowel ongelegeerd en laag gelegeerd staal, roestvast staal en de niet-ijzer materialen als bijvoorbeeld aluminium.

 

Gassen voor het plasma snijden en autogeen snijden:

 

Plasma snijden

Autogeen snijden

Acetyleen

 

X

Argon Technisch (4.8)

X

 

Apachi™ (Propyleen)

 

X

Hytec (argon / waterstof)

X

 

Lucht

X

 

Methaan

X

 

Propaan

 

X

Protec (stikstof / waterstof)

X

 

Stikstof Industrieel (4.8)

X

 

Stikstof Premium (5.2)

X

 

Waterstof Technisch

X

 

Zuurstof Industrieel (2.5)

X

X

Zuurstof Performance (3.5)

X