waterbehandeling

In het dagelijkse leven van ondernemingen werpt het thema water drie vragen op:

Hoe kunnen we het behandelen?

Hoe kunnen we er spaarzaam mee omgaan?

Wat gebeurt er met het afvalwater?

 

Veenema Chemicals levert de juiste antwoorden.

Met de specialiteiten van onze producenten kan water op een adequate manier gereinigd en behandeld worden. Voor zowel in de biologische als de fysisch-chemische zuivering kunnen wij zorgen voor een passende en kostenbesparende oplossing. Door het ter plaatse testen van onze producten en het begeleiden tijdens een praktijktest kunnen wij er voor zorgen dat onze producten optimaal worden gebruikt. Samen met u kunnen wij zo tot de gewenste waterkwaliteit komen.